فرش دستباف ابریشم
فرش دستباف ابریشم
فرش دستباف ابریشم
دارای چهار رنگ ابریشم با طرح ریزه ماهی

فرش دستباف ابریشم

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 1,500,000 ::: مقطوع به تومان
دارای چهار رنگ ابریشم با طرح ریزه ماهی