جوجه خروس لاری 30روزه
جوجه خروس لاری 30روزه
جوجه خروس لاری 30روزه
سلام عشق بازان عزیز این جوجه خروس با سروچنگ خوبی که داره میتواند درآینده نه چندان دورجنگجوی توانایی بشود پدرش هم سه میدان جنگیده وهر سه میدان زده با تشکر ازسایت ناتیک

جوجه خروس لاری 30روزه

شهر : مشهد
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 90,000 ::: مقطوع به تومان
سلام عشق بازان عزیز این جوجه خروس با سروچنگ خوبی که داره میتواند درآینده نه چندان دورجنگجوی توانایی بشود پدرش هم سه میدان جنگیده وهر سه میدان زده
با تشکر ازسایت ناتیک