سمندال ایکس مدل 93
سمندال ایکس مدل 93
سمندال ایکس مدل 93
سمندسفید.سرکاپوت به اندازه کف دست رنگ. فنی عالی.بیمه تابرج 3 سال95 کارکرد 78 هزار

سمندال ایکس مدل 93

شهر : مشهد
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 28,000,000 ::: مقطوع به تومان
سمندسفید.سرکاپوت به اندازه کف دست رنگ. فنی عالی.بیمه تابرج 3 سال95
کارکرد 78 هزار