جوجه عروس دانخور شده
جوجه عروس دانخور شده
جوجه عروس دانخور شده
جوجه عروس لوتینو چشم قرمز اصل دوروزه که خودش غذا می خوره سنش 55 روزه هست آماده برای دستی کردن و آموزش سخنگویی قیمت هم مناسب گفتم اما به خریدار واقعی یک تخفیف جزیی هم میدم

جوجه عروس دانخور شده

ایمیل :
شهر : اصفهان
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 185,000 ::: مقطوع به تومان
جوجه عروس لوتینو چشم قرمز اصل دوروزه که خودش غذا می خوره سنش 55 روزه هست آماده برای دستی کردن و آموزش سخنگویی قیمت هم مناسب گفتم اما به خریدار واقعی یک تخفیف جزیی هم میدم