300 متر ویلاى دوبلکس سوپرلوکس
300 متر ویلاى دوبلکس سوپرلوکس
300 متر ویلاى دوبلکس سوپرلوکس
متراژ 1000 متر مربع شخصى و مهندسى ساز، واقع در منطقه خوش آب و هواى کردان، شهرک ییلاقى افشاریه، طراحى سوپر مدرن(American Design) ، چهار خواب(دو خواب مستر) ، پنج سرویس بهداشتى ایرانى و فرنگى ، آبیارى اتوماسیون تحت فشار، آبنماى دیوارى لغزشى، استخر با تصفیه، پنجره هاى دوجداره دکونیک بلژیک با شیشه هاى شش میل، گلخانه شیشه اى دوجداره، نور پردازى رویایى......

300 متر ویلاى دوبلکس سوپرلوکس

ایمیل :
شهر : کرج
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 1,400,000,000 ::: مقطوع به تومان
متراژ 1000 متر مربع
شخصى و مهندسى ساز، واقع در منطقه خوش آب و هواى کردان، شهرک ییلاقى افشاریه، طراحى سوپر مدرن(American Design) ، چهار خواب(دو خواب مستر) ، پنج سرویس بهداشتى ایرانى و فرنگى ، آبیارى اتوماسیون تحت فشار، آبنماى دیوارى لغزشى، استخر با تصفیه، پنجره هاى دوجداره دکونیک بلژیک با شیشه هاى شش میل، گلخانه شیشه اى دوجداره، نور پردازى رویایى......