لیفانx60مدل 92 تمیز
لیفانx60مدل 92 تمیز
لیفانx60مدل 92 تمیز
تمیز بدون خط وخش.موتوری عالی.فنی عالی.داخل اتاق تمیز.لاستیک جلو صد درصد ولاستیک عقب پنجاه درصد.زیر قیمت بازار. مدل 92 کارکرد 70000

لیفانx60مدل 92 تمیز

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 42,500,000 ::: مقطوع به تومان
تمیز بدون خط وخش.موتوری عالی.فنی عالی.داخل اتاق تمیز.لاستیک جلو صد درصد ولاستیک عقب پنجاه درصد.زیر قیمت بازار.
مدل 92
کارکرد 70000