فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
یک واحدآپارتمان واقع درمدرس 5چهاراه چهارم پلاک 75ویا(مفتح 10پلاک 75) طبقه دوم ازمجموع هفت واحدی که کلابنادردوطبقه می باشد امکانات آب برق گاز تلفن پارکینگ مسقف انباری کولرآبی شومینه پرده رادارا می باشد جهت بازدیدبه املاک سعیدبین مفتح 7و9مراجعه شود

فروش آپارتمان

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 100,000,000 ::: مقطوع به تومان
یک واحدآپارتمان واقع درمدرس 5چهاراه چهارم پلاک 75ویا(مفتح 10پلاک 75) طبقه دوم ازمجموع هفت واحدی که کلابنادردوطبقه می باشد امکانات آب برق گاز تلفن پارکینگ مسقف انباری کولرآبی شومینه پرده رادارا می باشد جهت بازدیدبه املاک سعیدبین مفتح 7و9مراجعه شود