خانه شیک وویلایی
خانه شیک وویلایی
خانه شیک وویلایی
خانه شیک وویلایی دارای حیاط زیرزمین پارکینگ دارای سند شش دانگ فروش زیر قیمت

خانه شیک وویلایی

شهر : یزد
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 263,000,000 ::: مقطوع به تومان
خانه شیک وویلایی دارای حیاط زیرزمین پارکینگ دارای سند شش دانگ فروش زیر قیمت