مجتمع صنایع فلزی پارس فولاد
مجتمع صنایع فلزی پارس فولاد
مجتمع صنایع فلزی پارس فولاد
طراحی و ساخت انواع مخازن و سازه های فلزی تانکرهای ذخیره اب و سوخت ثابت و سیار تانکرهای هوایی در ظرفیت های مختلف تانکرهای چرخدار ساخت انواع تیر ورق و سازه های فلری جوشی

مجتمع صنایع فلزی پارس فولاد

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : ::: توافقی
طراحی و ساخت انواع مخازن و سازه های فلزی
تانکرهای ذخیره اب و سوخت ثابت و سیار
تانکرهای هوایی در ظرفیت های مختلف
تانکرهای چرخدار
ساخت انواع تیر ورق و سازه های فلری جوشی